Exam Centre


east

bihar
patna
muzaffarpur
kolkata
Park Street, kolkata
murshidabad
odisha
Bhubaneswar
Rourkela
kansbahal

north

delhi
delhi
punjab/haryana
chandigarh
rajasthan
jaipur
jodhpur
uttar pradesh
lucknow

northeast

assam
guwahati

south

andhra pradesh
puttaparthi
karnataka
bangalore
mysore
kerala
kochi
tamil nadu
chennai
kodaikanal
telangana
hyderabad

west

gujarat
anand
maharashtra
navi mumbai
mumbai

east

bihar
patna
rourkela
muzaffarpur
kolkata
kolkata
murshidabad
odisha
Bhubaneswar
kansbahal, rourkela

north

delhi
delhi
punjab/haryana
chandigarh
rajasthan
jaipur
jodhpur
uttar pradesh
lucknow

south

andhra pradesh
puttaparthi
karnataka
bangalore
mysore
kerala
kochi
tamil nadu
chennai
kodaikanal
telangana
hyderabad

west

gujarat
anand
maharashtra
navi mumbai
mumbai

northeast

assam
guwahati
×
X